Transport

Ogólnie nasze stanowisko na temat transportu w Łodzi (że popieramy komunikację zbiorową, trasy międzydzielnicowe itp.) oraz koncepcja docelowego układu drogowego Łodzi – do opracowania.

(…)
Wspieramy również inicjatywę tworzenia w Łodzi stref „Tempo 30”, które oprócz tego, że poprawiają bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu, zwyczajnie sprawiają, że obszary objęte tą strefą są bardziej przyjazne do użytkowania.

Marek Jurkiewicz specjalnie dla Stowarzyszenia © Łódzka Przestrzeń. Powered by Wordpress