Łódzki program remontowy “100 kamienic dla Łodzi”

100 Kamienic dla Łodzi to złożony w lutym i marcu 2010 roku społeczny projekt i jednocześnie postulat dla władz Łodzi, aby zamiast patrzeć bezczynnie na rujnowanie się unikatowego XIX-wiecznego miasta, podjęły program podobny do wrocławskiego czy poznańskiego, gdzie remontuje się nawet do 60 kamienic rocznie.

Projekt zakłada, że remont 100 kamienic to koszt zaledwie 3–5% budżetu Łodzi a jednocześnie jest to bezwzględne minimum do rozpoczęcia programu remontowego, aby w ciągu 10 lat uratować miasto przed zniszczeniem remontując ponad 1400 obiektów zabytkowych. W innych miastach dawno uznano to za podstawę promocji a nawet rozwoju gospodarczego. Łódź jest nadal postrzegana jako brudne i zaniedbane miasto, a jej unikatowa architektura nie jest doceniana z powodu złego stanu technicznego zabytków. Domagajmy się normalności, którą inne miasta Polski dawno już mają. Przygotowania projektu rozpoczęły się od trwających ok. 1,5 roku wywiadów z lokatorami, właścicielami i zarządcami nieruchomości zabytkowych. W połowie 2010 roku rozpoczęto akcję „100 kamienic – Ty wybierasz”, w której mieszkańcy wskazali kilkaset kamienic do pilnego remontu.

Warunki typowania kamienic przez mieszkańców do późniejszej analizy:

  1. obiekt musi być własnością gminy Łódź
  2. obiekt musi przejawiać minimum wartości kulturowej
  3. obiekt powinien wyróżniać się stopniem zniszczenia
  4. powinien być wyłączony z eksploatacji (ale nie jest to wymóg sztywny)

Wskazówką przy ustalaniu właściciela kamienicy może być mapa podmiotów odpowiedzialnych za sprzątanie

Władze miasta, wbrew obietnicom, zrezygnowały z programu. Realizują obecnie własny program remontowy „Mia100 kamienic”.

Marek Jurkiewicz specjalnie dla Stowarzyszenia © Łódzka Przestrzeń. Powered by Wordpress