Członkowie

Jakub Polewski – geograf, Społeczny Opiekun Zabytków (nr leg. 1/2009/W-1/2011, org. wyd.: Prezydent Miasta Łodzi).

Przedstawiciel Stowarzyszenia Łódzka Przestrzeń w okresie 2011-2018. Od 2007 roku aktywista miejski, od 2007 do 2009 roku  członek założyciel i Członek Zarządu Stowarzyszenia Fabrykancka. W 2008 roku tworzył i prowadził dział Urbanistyka na portalu fabrYkancka.pl. Od lutego 2008 roku członek Prezydenckiego Zespołu ds. Opracowania Strategii Rozwoju Ulicy Piotrkowskiej (tzw. „Sztabu Piotrkowska”); w ramach prac  zespołu  opracował Strategię Ochrony Łódzkiego Krajobrazu Kulturowego, jako szersze ujęcie problemu ulicy Piotrkowskiej; przy współpracy z innymi społecznikami napisał i zawarł w strategii nagłośnione przez  media projekty takie, jak „Czerwona Księga Łódzkich Zabytków” czy „Europejski Tramwaj Kultury  2016”. Organizując wokół swoich działań na rzecz ochrony zabytków aktywnych członków łódzkich organizacji pozarządowych doprowadził do zawiązania sieci współpracy między łódzkimi organizacjami pozarządowymi pod nazwą Ruch Społeczny „Szacunek dla Łodzi”. W ramach „Szacunku dla Łodzi” współorganizował pierwszą debatę dla mieszkańców Łodzi i inwestorów o rewitalizacji pn. „Czy trzeba zaorać pół Łodzi?”, której towarzyszyła wystawa zdjęć i opisów wyburzonych i wyremontowanych łódzkich fabryk, oraz debatę dla radnych i mieszkańców pn. „Spotkanie dla Łodzi”, na której wygłosił referat pt. „Park kulturowy jako narzędzie zintegrowanej rewitalizacji”. Na swoim koncie ma ponad 100 wstrzymanych rozbiórek zabytkowych nieruchomości, w tym wiele neorenesansowych domów i kamienic, znaczną część zespołu zabudowy poprzemysłowej Ludwika Geyera, stację kolejową Łódź – Karolew, odlewnię żeliwa FAKORA czy zajezdnię tramwajową „Dąbrowskiego”, a także objęcie wielu z nich prawną formą ochrony. Od lutego 2009 do kwietnia 2010 roku współpracował w ramach Fundacji Ulicy Piotrkowskiej z prof. Markiem Janiakiem przy uwagach i wnioskach do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Łodzi, a także opracował dokument z wytycznymi do planów miejscowych dla łódzkiego śródmieścia w ramach „Sztabu Piotrkowska” pn. „Zalecenia Architektoniczno-Urbanistyczne i Plastyczne”. W maju 2009 zorganizował w Muzeum Sztuki w Łodzi I ogólnopolską konferencję na rzecz kultury przestrzeni w ramach projektu „Wspólna Przestrzeń”, w którym docelowo wzięło udział ponad 50 organizacji pozarządowych z 13 miast Polski. Prelegent konferencji lokalnych, krajowych i międzynarodowych nt. rewitalizacji śródmiejskich obszarów XIX-wiecznych, m. in.:  dot. rewitalizacji nowomiejskiej osady tkackiej w ramach Parku Kulturowego „Miasto Tkaczy w Zgierzu” oraz konferencji o rewitalizacji Revita Silesia. W 2010 roku opracował projekt pn. Łódzki Program Remontowy na lata 2011 – 2023 „100 kamienic dla Łodzi”, który stał się czołowym elementem kampanii prezydenckiej obecnej Prezydent Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej oraz działań remontowych Urzędu Miasta Łodzi w latach 2011 – 2013. Ponadto zainicjował współpracę z radnymi Rady Miejskiej w Łodzi ponad podziałami politycznymi na rzecz uchwalenia przystąpień do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów śródmiejskich co zaowocowało przyjęciem kilkunastu uchwał przez Radę Miejską w Łodzi we wrześniu 2010 roku. Współpracując z Piotrem Bilińskim, ówczesnym doradcą Prezydenta Miasta Łodzi, Tomasza Sadzyńskiego, ds. urbanistyki i dziedzictwa kulturowego oraz łódzkimi organizacjami pozarządowymi w ramach Ruchu Społecznego „Szacunek dla Łodzi” przeforsował istotne dla ochrony zabytkowego śródmieścia Łodzi i na rzecz zrównoważonego transportu poprawki w projekcie uchwalonego w październiku 2010 roku Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Łodzi. Obecnie zajmuje się przede wszystkim pomaganiem mieszkańcom Łodzi w ramach projektu „100 kamienic dla Łodzi” (poszkodowanym w ramach „mia100 kamienic”), a także przeciwdziałaniem szkodliwym inwestycjom infrastrukturalnym. W okresie 2012-2018 prowadził badania naukowe nad wpływem zmian infrastruktury transportowej na przekształcenia morfologii i krajobrazu kulturowego jednostek morfogenetycznych na przykładzie Łodzi.

 

Kosma Chodurek – student Gospodarki Przestrzennej na WE-S UŁ

Członek założyciel Stowarzyszenia Łódzka Przestrzeń, wnioski do planów miejscowych 2011r., udział w konkursie „Zszywanie Miasta” i zdobycie III nagrody.

 

Tomasz Skrzek – geograf

Członek założyciel Stowarzyszenia Łódzka Przestrzeń, specjalista ds. warunków i jakości życia mieszkańców osiedli, uczestnik wielu debat transportowych oraz konsultacji społecznych dotyczących rozwoju Łodzi i regionu łódzkiego.

 

Paweł Tranda – Student Gospodarki Przestrzennej na WNG UŁ

Wnioski do projektów planów miejscowych w 2011 roku,  udział w konkursie „Zszywanie Miasta” i zdobycie III nagrody.

 

Marek Jurkiewicz – społeczny opiekun zabytków. Absolwent ekonomii na Uniwersytecie Łódzkim. Współorganizator plebiscytu „Punkt dla Łodzi”, jeden z pomysłodawców i stały współpracownik akcji „Lipowa odNowa”, poświęconej rewitalizacji społecznej dzielnicy Wiązowa. W latach 2008-2010 związany z Grupą Pewnych Osób, poprzez happeningi zwracającą uwagę na łódzkie problemy i absurdy.

 

Piotr Salata-Kochanowski – Społeczny opiekun zabytków. Absolwent gospodarki przestrzennej na Uniwersytecie Łódzkim. Wnioski i uwagi do planów miejscowych 2011 r.

Udział w konkursie „Zszywanie Miasta” i zajęcie III nagrody.

 

 Jakub Frączek – Student Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Nauk Geograficznych i Wydziale Zarządzania UŁ.  Wiceprezes Studenckiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej „Civitas”. W 2011 roku brał udział w studenckich warsztatach, których celem było przygotowanie koncepcji programowo-przestrzennych dla obszaru objętego obecnie „Zintegrowanym Programem Rewitalizacji Księżego Młyna”. Za swoją pracę w warsztatach otrzymał V nagrodę. W 2012 roku współorganizował seminarium „Przestrzeń okiem dewelopera: Łódź atrakcyjnym miejscem lokalizacji inwestycji mieszkaniowych?”. Uczestniczy w wielu konsultacjach społecznych w Łodzi dotyczących przestrzeni miejskiej. Forumowicz międzynarodowego portalu SkyscraperCity.com – Forum Polskich Wieżowców.  

 

Marek Jurkiewicz specjalnie dla Stowarzyszenia © Łódzka Przestrzeń. Powered by Wordpress