Plany dla Łodzi

Powstały projekty uchwał Rady Miejskiej o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów centralnych Łodzi. W związku z brakiem działania od 8 lat ze strony Urzędu Miasta Łodzi w zakresie realizacji potrzeb planistycznych i wieloletnią dewastacją przestrzeni zabytkowej XIX-wiecznej Łodzi, po kilku miesiącach współpracy z Biurem Rady Miejskiej, przy poparciu przedstawicieli trzech klubów Rady Miejskiej (Krzysztof Piątkowski – PiS, Bartosz Domaszewicz – PO, Ewa Majchrzak – Lewica), zostało wypracowanych społecznie 9 projektów uchwał Rady Miejskiej o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów historycznych Łodzi:

 1. dzielnica Wiązowa,
 2. okolice ul. Limanowskiego (+ część Starego Miasta),
 3. Nowomiejskie Ogrody Sukiennicze,
 4. Osada Lniano-Bawełniana „Łódka” (część wschodnia),
 5. Nowa Dzielnica I,
 6. Nowa Dzielnica II,
 7. Fabryka Karola Eiserta i park im. Józefa Poniatowskiego,
 8. zachodnie Posiadła Wodno-Fabryczne wraz z dzielnicą przemysłową Kąty,
 9. osada Nowa Łódka i Ślązaki.

Plany:
https://mail.google.com/mail/?ui=2&i…f_g8ma0j8g0&zw

https://mail.google.com/mail/?ui=2&i…f_g8ma0oki1&zw

https://mail.google.com/mail/?ui=2&i…f_g8ma10rx3&zw

(Atlas Miasta Łodzi – Rozwój Przestrzenny XIX-wiecznej Łodzi, prof. Marek Koter): https://mail.google.com/mail/?ui=2&i…f_g8ma0w8y2&zw

Już 2 miesiące, temu do Wiceprezydenta Łukasza Magina zostały złożone projekty z wnioskiem o współpracę – a przynajmniej nieblokowanie – projektów, a także podpisy mieszkańców pod petycją o stworzenie MPZP dla centrum Łodzi: http://www.dlalodzi.info/platforma/f…acunek/?p=1092

Miesiąc temu, w odpowiedzi, Biuro Prawne Urzędu Miasta Łodzi zaopiniowało negatywnie wszystkie 9 projektów powołując się na opinię Miejskiej Pracowni Urbanistycznej oraz Architekta Miasta – Marka Lisiaka, że m.in. nadrzędność w wielu przypadkach przesłanek historycznych, kulturowych jako kryterium delimitacyjnego, braki w uzasadnieniu, brak analizy uzasadniającej przystąpienie czy też „nieobjęcie uchwałami obszarów takich jak otoczenie Manufaktury”. Ponieważ większość zarzutów jest kompletnie nieprawdziwa, absurdalna (sprzeczna z prawem), natomiast żaden nie odnosi się do etapu projektu o przystąpieniu, do Biura Prawnego oraz wiceprezydenta Łukasza Magina zostały złożone zażalenia. Biuro Prawne po spotkaniu z radnymi wycofało wszystkie zarzuty, natomiast Prezydent Miasta Łodzi, Tomasz Sadzyński poprosił o ok. 10 dni czasu na przygotowanie analizy uzasadniającej przystąpienie do sporządzenia. Po minięciu okresu ok. 1,5 tygodnia odbyła się konferencja prasowa na temat projektów uchwał i powyżej opisanej sytuacji ze strony UMŁ:
Materiał z konferencji (R.S. „Szacunek dla Łodzi”):

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=1j7uNvftue0[/youtube]

Dziennik Łódzki: Klik!

Informacja BIP UMŁ …

Cele opracowania projektów uchwał o przystąpieniu do sporządzenia MPZP dla obszarów centralnych:

 1. ochrona krajobrazu kulturowego XIX-w. Łodzi
 2. zrównanie wobec prawa wszystkich podmiotów inwestujących na terenie centrum Łodzi
 3. zachęcenie poważnych inwestorów dzięki jasnej sytuacji planistycznej i prawnej
 4. odstraszanie spekulantów
 5. poprawa jakości inwestycji
 6. wzrost partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym
 7. uniemożliwienie korupcji w UMŁ, związanej z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy

Opracowane projekty o przystąpieniu do sporządzenia MPZP są podstawą dla:

 1. programów rewitalizacji
 2. programów zarządzania obszarami centralnymi
 3. inwestycji celu publicznego
 4. tworzenia parków kulturowych
 5. konsultacji społecznych (przy ewentualnej modyfikacji jednostek pomocniczych)

Środki finansowe: wniosek sprzed 2 miesięcy o przekazanie przez wiceprezydenta Marcina Bugajskiego 1,6 mln zł z ok. 2 mln zł przeznaczonych na tegoroczne rozbiórki do wiceprezydenta Łukasza Magina na Miejską Pracownię Urbanistyczną.

Wiceprezydentowi Maginowi w lutym 2010 przedłożono karty z podpisami mieszkańców pod poparciem dla niniejszych projektów uchwał.

Marek Jurkiewicz specjalnie dla Stowarzyszenia © Łódzka Przestrzeń. Powered by Wordpress