Archiwum dla Ochrona środowiska

My tu ratujemy pszczoły!

W ramach celu określonego w par. 5, pkt. 2 Regulaminu, tj. ochrona środowiska, współpracujemy na podstawie umowy z łódzkimi pasiekami zrzeszonymi wokół Instytutu Kultury i Nauki. Nasi partnerzy otrzymują nasze wsparcie przy zadaniach, których celem jest ratowanie pszczół, w tym:

1. prowadzenie badań nad wyhodowaniem nowej linii pszczół odpornych na choroby;
2. promocja pszczelarstwa w celu zwiększenia populacji pszczół;
3. edukacja pszczelarzy w temacie ochrony pasiek przed szkodnikami i chorobami zagrażającymi pszczołom, oraz edukacja na temat bezpiecznych metod zimowania pszczół;
4. prowadzenie projektu „Zdrowy ogród”, który ma na celu zwiększenie populacji pszczół oraz zapewnienie przyjaznego środowiska dla pszczół poprzez sadzenie roślin zapewniających ich rozwój i możliwość przetrwania w ciągu całego roku;
5. prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży;
6. tworzenie i pomaganie przy tworzeniu siedlisk dla rodzin pszczelich, zarówno udomowionych jak też dzikich;
7. organizacja kursów pszczelarskich i pomoc przy tworzeniu nowych pasiek;
8. hodowla pszczół i matek pszczelich.

Nasze Stowarzyszenie wyszukuje partnerów i rozbudowuje program ochrony pszczół o nowe projekty, w tym pozyskuje nowe tereny pod kolejne pasieki oraz ośrodki działań w wyżej wymienionym zakresie. Pozyskujemy również środki finansowe i przekazujemy na realizację wymienionych działań.

Jeśli chcesz ratować pszczoły, możesz wpłacić darowiznę na konto naszej organizacji:
BNP PARIBAS: 70 1600 1462 1822 6054 2000 0001
Możesz między innymi zaadaptować wirtualnie pszczoły finansując postawienie kolejnego ula. Więcej na ten temat na stronie programu:
http://ratujemy.info/pl/node/1

Wycinka drzew na Przędzalnianej

W ramach remontu ulicy Przędzalnianej wycinane są drzewa sąsiadujące z ulicą. Projekt rozbudowy ulicy kosztem zieleni zaakceptował Zarząd Dróg i Transportu, a na wycinkę zezwolił Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi

12 czerwca 2012r.  Stowarzyszenie Łódzka Przestrzeń skierowało wniosek do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi o udzielenie odpowiedzi, czy władze miasta skierowały do niego wniosek o wydanie pozwolenia na wycinkę drzew wzdłuż ulicy Przędzalnianej na obszarze chronionym wpisem do rejestru zabytków A/44 oraz jeśli tak to czy WKZ wydał takie pozwolenie? (fot: Tomasz Malinowski)

Marek Jurkiewicz specjalnie dla Stowarzyszenia © Łódzka Przestrzeń. Powered by Wordpress