Partnerzy

Kongres Ruchów Miejskich – w ciągu ostatnich kilku lat w większości polskich miast zaczęły aktywizować się oddolne grupy mieszkańców, chcących odgrywać istotną rolę w współtworzeniu miasta. Pomimo krótkiego stażu, wiele z tych organizacji stało się już ważnym podmiotem w odbywającej się lokalnej debacie publicznej. Niejednokrotnie okazało się jednak, iż działanie lokalne jest niewystarczające by efektywnie rozwiązać istotne dla miast problemy – stąd pojawiło się już kilka inicjatyw opartych na współdziałaniu różnych ruchów miejskich na płaszczyźnie ogólnokrajowej. Aby tę współpracę pogłębić, powstała idea Kongresu Ruchów Miejskich, stworzona przez Stowarzyszenie My-Poznaniacy. Pierwszy kongres odbył się w Poznaniu, w drugim, zorganizowanym w dniach 12-14 października w Łodzi, wzięli udział również reprezentanci naszego Stowarzyszenia.

Łódzka Inicjatywa na Rzecz Przyjaznego Transportu to stowarzyszenie, założone w czerwcu 2004 roku przez grono ludzi, którym nieobojętne są sprawy lokalne, posiadających wizję miasta w którym chcieliby żyć i determinację do przekuwania tej wizji w rzeczywistość. Celem stowarzyszenia jest propagowanie oraz wspieranie wszelkich działań służących szeroko pojętemu rozwojowi miasta i regionu, ale tylko takiemu, który nie stoi w sprzeczności z potrzebami ogółu mieszkańców, nie prowadzi do odhumanizowania wspólnej przestrzeni miejskiej lub degradacji krajobrazu, nie szkodzi naszemu zdrowiu i przyrodzie. W swoich działaniach kładzie nacisk na głęboką modernizację kolei w regionie, na pozytywną ewolucję transportu publicznego w mieście i integrację wszystkich środków transportu w jeden spójny system.

Tempo-30 dla Łodzi – „Tempo-30” to obszar, gdzie prędkość jest ograniczona do 30 km/h. Takie ograniczenie znacząco podnosi bezpieczeństwo na drodze, ponieważ zmniejsza różnicę prędkości pomiędzy samochodami a innymi uczestnikami ruchu. Łatwej zatem zauważyć, co dzieje się na ulicy, nasz mózg ma możliwość reakcji, gdyż nie uruchamia się widzenie „tunelowe” (30 km/h to naturalne dla człowieka tempo szybkiego biegu). Warto zwrócić uwagę, że takie ograniczenie upłynnia jazdę i zwiększa przepustowość skrzyżowań. Średnia prędkość samochodów poruszających się w ruchu miejskim jest niższa od 30 km/h, a jadący z niższą prędkością kierowcy są skłonni do zachowania mniejszych odstępów przy przejeżdżaniu przez skrzyżowania.

Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji skupia entuzjastów budowy nowoczesnych tras komunikacyjnych w Warszawie i w całej Polsce. Pod pojęciem „trasy komunikacyjne” należy rozumieć autostrady, trasy ekspresowe, drogi szynowe, komunikację miejską, lotniska, ścieżki rowerowe.  W skład stowarzyszenia wchodzi 30 osób mieszkańców Warszawy i okolic, a wśród nich m.in. drogowcy, projektanci, inżynierowie budownictwa, specjaliści od transportu, prawnicy, informatycy, ekonomiści, handlowcy, pracownicy PKP.

Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia zajmuje się estetyką Wrocławia, jego architekturą i urbanistyką. Ale także głównymi problemami, z którymi boryka się stolica Śląska: niewydolną komunikacją i nieustaloną tożsamością miasta.

Forum Rozwoju Olsztyna to olsztyńska organizacja pozarządowa skupiająca miłośników swojego miasta i regionu. Zrzesza osoby wywodzące się z różnych środowisk, w różnym wieku i o rozmaitym wykształceniu, które połączyła wspólna pasja – Olsztyn.

Diehl Architekci – pracownia powstała 01.12.1994 r. Współpracuje z najlepszymi konstruktorami w Łodzi (na stałe zatrudnionymi na Wydziale Budownictwa PŁ).

Marek Jurkiewicz specjalnie dla Stowarzyszenia © Łódzka Przestrzeń. Powered by Wordpress