O nas

Stowarzyszenie „Łódzka Przestrzeń” – Łódzka Inicjatywa na rzecz Kultury Przestrzeni działa od 2010 roku na rzecz dobra wspólnego na terenie Łodzi w zakresie poprawy warunków i jakości życia  poprzez wpływ na poprawę parametrów transportu zbiorowego, nowych inwestycji budowlanych, ochronę dóbr kultury stanowiących elementy krajobrazowo-kulturowe XIX-wiecznej Łodzi, rewitalizację upadłych funkcjonalnie obszarów centralnych miasta oraz edukację i informację w ramach współpracy ze społecznością lokalną. Działania mające na celu powyższe muszą opierać się o ekonomiczne przesłanki wynikające z pojęcia zrównoważonego rozwoju, tj. uwzględniać skutki podejmowanych działań w przestrzeni miejskiej w postaci kosztów zewnętrznych (kosztów ponoszonych przez wszystkich użytkowników przestrzeni, a nie jedynie inwestorów i w czasie trwania samej inwestycji).

Członkowie stowarzyszenia to zarówno posiadający rozległą wiedzę o mieście studenci i absolwenci kierunków związanych z celami stowarzyszenia, głównie gospodarki przestrzennej i geografii, jak również doświadczeni w aktywizmie miejskim członkowie i założyciele wielu stowarzyszeń, fundacji i ruchów społecznych.

Zgodnie z par. 5 Regulaminu Stowarzyszenia Łódzka Przestrzeń do celów organizacji należą:

  • ochrona zabytków i opieka nad zabytkami,
  • ochrona środowiska,
  • wykształcenie kultury przestrzeni Łodzi w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju, normami demokratycznymi oraz przepisami prawa krajowego i międzynarodowego.

Zgodnie z par. 6 Regulaminu organizacja realizuje swoje cele poprzez:

  • współpracę z organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury i nauki, firmami, grupami społecznymi i poszczególnymi mieszkańcami oraz urzędami,
  • propagowanie wiedzy o przestrzeni miasta,
  • uczestniczenie w wydarzeniach dotyczących przestrzeni miasta oraz organizowanie takich wydarzeń,
  • korzystanie z wszelkich możliwości prawnych w celu reprezentowania interesów związanych z celami statutowymi.
Marek Jurkiewicz specjalnie dla Stowarzyszenia © Łódzka Przestrzeń. Powered by Wordpress