Archiwum dla Wrzesień 10, 2020

Łódzki Urząd Wojewódzki zabezpieczył zastępczo willę Kellera – wieżyczka zdjęta!

Dzięki szybkiej reakcji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego i podległego mu organu ochrony zabytków udało się wykonać pierwsze w Łodzi wykonanie zastępcze zabezpieczenia zabytku. Wbrew nieprawdziwej informacji przedstawionej mediom przez przewodniczącego Rady Mieskiej w Łodzi, Marcina Gołaszewskiego, przez 10 lat od pożaru zabytku władze miasta nic nie robiły w tej sprawie pomimo, że miały instrumenty prawne ku temu, w tym związane ze stanem własności. Dopiero w tym roku jedynym urzędem, który skutecznie zareagował na wniosek stowarzyszeń Nurt i Łódzka Przestrzeń, jest Wojewoda Łódzki i podległy mu Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków. Dokumentacja stanu wieżyczki wykonana naszym dronem w sierpniu 2020 roku została przesłana do właściciela budynku przez kuratora sądowego. Dzięki zdemontowaniu i zabezpieczeniu wieżyczki przy użyciu dźwigu, ulica Gdańska znów jest przejezdna. Będziemy dalej współpracować z Panem Wojewodą w celu ratowania cennego zabytku i informować łodzian o kolejnych postępach.

https://www.youtube.com/watch?v=Q4cDoFawEAY&ab_channel=%C5%81%C3%B3dzkaPrzestrze%C5%84


„Miasto miało 10 lat od pożaru, aby pogarszaniu się stanu zabytku przeciwdziałać”

Na ratunek modrzewiowemu domkowi przy Targowej 29

Od soboty, 5 września, działamy na wszystkich polach, aby nie dopuścić do rozbiórki kultowego w Łodzi, modrzewiowego domku z II połowy XIX wieku, stojącego przy ul. Targowej 29. W 2007 roku zabytkowy domek został objęty ochroną prawną, a w 2016 roku kupiła go firma TANGO – Agencja Reklamowa w celu rozbudowy swojej siedziby. W sobotę, 5 września 2020 roku, na portalu Facebook mieszkańcy Łodzi podjęli szeroką dyskusję w związku z informacją na umieszczonej na elewacji zabytku informacją o zamiarze zburzenia zabytku przez właściciela, firmę TANGO – Agencja Reklamowa, wykorzystując w tym celu specjalne przepisy tymczasowe o przeciwdziałaniu epidemii. Łodzianie zaalarmowali organizacje społeczne, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi oraz wyrazili swój protest wobec samego właściciela. 6 września rozpoczęły się wspólne patrole zabytku przy współpracy Biura Ochrony Zabytków i naszego stowarzyszenia, które są powtarzane co kilka godzin, także w nocy. 7 września po dokonaniu analizy prawnej okazało się, że Urząd Miasta Łodzi nie zbadał stanu faktycznego i nie dokonał sprzeciwu wobec zgłoszenia złożonego przez firmę TANGO w czerwcu. 8 września nasz społeczny opiekun zabytków pouczył właścicieli firmy o odpowiedzialności karnej z art. 108 ustawy O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, a także przeprowadził wywiad w ich biurze i sporządził stosowną notatkę dla Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi. 9 września złożyliśmy odpowiedni wniosek do WUOZ wraz z załączoną notatką, jako dowodem o braku podstawy faktycznej zgłoszenia właściciela zabytku oraz dowodem na możliwe wprowadzenie w błąd organu administracji publicznej w celu dokonania zniszczenia zabytku prawem chronionego. Prosimy mieszkańców Łodzi zatroskanych stanem krajobrazu kulturowego ulicy Targowej, w tym losu cennego zabytkowego domu o wysyłanie do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oświadczeń poparcia naszego wniosku. Obecnie przy współpracy z innymi stowarzyszeniami, działamy, aby uruchomić kolejne środki przeciwdziałania planowanemu przez firmę TANGO zniszczeniu zabytku.

Marek Jurkiewicz specjalnie dla Stowarzyszenia © Łódzka Przestrzeń. Powered by Wordpress