Archiwum dla tagów społeczny opiekun zabytków

Na ratunek modrzewiowemu domkowi przy Targowej 29

Od soboty, 5 września, działamy na wszystkich polach, aby nie dopuścić do rozbiórki kultowego w Łodzi, modrzewiowego domku z II połowy XIX wieku, stojącego przy ul. Targowej 29. W 2007 roku zabytkowy domek został objęty ochroną prawną, a w 2016 roku kupiła go firma TANGO – Agencja Reklamowa w celu rozbudowy swojej siedziby. W sobotę, 5 września 2020 roku, na portalu Facebook mieszkańcy Łodzi podjęli szeroką dyskusję w związku z informacją na umieszczonej na elewacji zabytku informacją o zamiarze zburzenia zabytku przez właściciela, firmę TANGO – Agencja Reklamowa, wykorzystując w tym celu specjalne przepisy tymczasowe o przeciwdziałaniu epidemii. Łodzianie zaalarmowali organizacje społeczne, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi oraz wyrazili swój protest wobec samego właściciela. 6 września rozpoczęły się wspólne patrole zabytku przy współpracy Biura Ochrony Zabytków i naszego stowarzyszenia, które są powtarzane co kilka godzin, także w nocy. 7 września po dokonaniu analizy prawnej okazało się, że Urząd Miasta Łodzi nie zbadał stanu faktycznego i nie dokonał sprzeciwu wobec zgłoszenia złożonego przez firmę TANGO w czerwcu. 8 września nasz społeczny opiekun zabytków pouczył właścicieli firmy o odpowiedzialności karnej z art. 108 ustawy O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, a także przeprowadził wywiad w ich biurze i sporządził stosowną notatkę dla Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi. 9 września złożyliśmy odpowiedni wniosek do WUOZ wraz z załączoną notatką, jako dowodem o braku podstawy faktycznej zgłoszenia właściciela zabytku oraz dowodem na możliwe wprowadzenie w błąd organu administracji publicznej w celu dokonania zniszczenia zabytku prawem chronionego. Prosimy mieszkańców Łodzi zatroskanych stanem krajobrazu kulturowego ulicy Targowej, w tym losu cennego zabytkowego domu o wysyłanie do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oświadczeń poparcia naszego wniosku. Obecnie przy współpracy z innymi stowarzyszeniami, działamy, aby uruchomić kolejne środki przeciwdziałania planowanemu przez firmę TANGO zniszczeniu zabytku.

Interwencja z Policją – kolejna dewastacja Centrali Scheiblerowskiej pod zarządem spółki CFI

W związku z naszą interwencją 21 – 22 czerwca 2015 r. wobec nielegalnych prac na zabytku (budynek Centrali Scheiblerowskiej przy pl. Zwycięstwa) należącym do spółki CFI ( http://www.krs-online.com.pl/central-fund-of-immovables-sp-… ) we wtorek 18 sierpnia 2015 r. zostały złożone przez naszego przedstawiciela zeznania na VI Komisariacie Policji w Łodzi przy ul. Wysokiej 45. Do zeznań załączyliśmy materiały zdjęciowe i wideo oraz złożyliśmy wniosek o uznanie Stowarzyszenia Łódzka Przestrzeń za stronę w postępowaniu i w razie skierowania do sądu aktu oskarżenia również włączenie nas do sprawy jako oskarżyciela posiłkowego. W związku ze zmianą przepisów postępowania karnego od 1 lipca 2015 r. sprawę prowadzi Policja (nie prokuratura). Do czasu ew. rozpoczęcia procesu sądowego akta są utajnione, dlatego nie możemy ujawnić treści zeznań (materiału dowodowego). Mamy nadzieję, że sprawa zakończy się procesem sądowym i ukaraniem winnych dewastacyjnej samowoli budowlanej. Do dzisiaj widoczne są na liczącym ponad 150 lat budynku m. in. pozrywane elementy więźby dachowej. Ponieważ widoczne są kolejne prace na elewacji zachodniej, niewykluczone, że będzie konieczna kolejna interwencja z Policją. 10 lat temu w tym miejscu doszło do tragedii w związku z podobnymi pracami prowadzonymi przez firmę CFI. Wówczas doszło do katastrofy budowlanej, w której zginęły 2 osoby a 5 zostało rannych. Niestety właściciele firmy czują się bezkarni.

Radiowóz Policji wezwany na miejsce interwencji przy uszkadzanym zabytku, Plac Zwycięstwa 2.
Marek Jurkiewicz specjalnie dla Stowarzyszenia © Łódzka Przestrzeń. Powered by Wordpress